Magazín 4x4life.sk vyhlasuje každý mesiac súťaž o fotku aktuálneho mesiaca. Súťažiaci v priebehu mesiaca prihlasujú svoje fotografie na určenú tému. O víťazovi rozhoduje verejné hlasovanie.

PRIHLÁS SVOJU FOTOGRAFIU DO AKTUÁLNEHO KOLA

POZRI SI VÍŤAZOV ZA NOVEMBER 2014