Tento rok sa Tisovec uskutočnil v historicky najneskoršom jarnom termíne . V redakcii sme sa na to tešili. Tešili sme sa že lesy a luky budú svieže a zelene a že fotky a zábery do videa budú o čosi zaujímavejšie a pútavejšie. Nehovoriac o celkovom fungovaní, neraz sme v Tisovci zažili večer takú zimu že nám už dochádzalo oblečenie. Dva dni pred odchodom sa však počasie ani technika netvárili tak ako by sa blížil prvomájový termín Tisovca. Len niekoľko hodín po tom  ako sme zverejnili článok o tom, čo všetko si treba pred odchodom na Tisovec skontrolovať, sme zistili že máme zlé zadné ložiska na našom redakčnom Land Cruisery.  Zohnali sme ich na poslednú chvíľu vďaka nášmu partnerovi, firme Szekop. Asi hodinu po poskladaní auta sme sa mohli vydať na cestu do Tisovca. Teplomer ukazoval krásnych jarných nula stupňov a v dopravnom servise hlásili neprejazdné horské prechody. Jednoducho ideálne počasie pre výlet na ,,tétrojkách“. Ale zvládli sme to a o deviatej večer sme dorazili na miesto konania najväčšej slovenskej offroad akcie Tisovce 2016 Allmetal Expedition team.

O to väčším prekvapením pre nás bolo štvrtkové ráno. Počasie ako z katalógu Čedoku. Vo štvrtok sme nasávali atmosféru pred štartových príprav. Námestie sa pomaly plnilo, pribúdali sponzori, diváci i účastníci. Približne o tretej sa z pódia ozval po prvý krát v tomto roku známy hlas moderátora Tomáša . Zaznela už tradičná rocková skupina Slovenská koruna a  od večerného štartu nás delilo už len vystúpenie miestnych mažoretiek. O ôsmej hodine večer prešlo štartovou rampu prvé vozidlo na promo jazdu mestom.  Večer Tisovec stíchol tichom pred ranným štartom.

Piatok je v Tisovci prvým ostrým dňom, posádky pri rannom prejazde rampou obdržia itineráre na aktuálny deň . Striedavo sú rozdeľovaný na trate A a B.  My sme sa tento krát hneď po štarte vybrali na trať podľa itinerára. Ako prvú sme zvolili trať s názvom Ostrá. Itinerár nás doviedol asi po jedenástich kilometroch k prvým meraným úsekom trate, ktoré boli zarátané aj do slovenského pohára pod názvom Offroad Cup Slovakia 2016. Opodiaľ si blatovú exhybýciu, nazývanú  ,, jamy“ užívalo niekoľko nadšencov neprejazdnej bahennej kúpele. Šok prišiel až po tom ako domáci divák predviedol svoje jazdecké umenie, či skôr nadšenie na svojej škode favorit.  Po vzhliadnutí týchto divácky najzaujímavejších úsekov sme sa rozhodli opusti itinerár a presunuli sme sa na druhú stranu údolia na trať tŕstie. Na trať sme sa napájali približne v polovici a všimli sme si že veľa aut tadiaľ ešte neprešlo.  Počkali sme si na prvých jazdcov a vydali sme sa ďalej po trati podľa itinerára. Kde tu sme sa dostali do zápchy, ktorá bola okrem väčšieho množstva štartujúcich spôsobená predovšetkým nedisciplinovanosťou účastníkov. Neraz sa nám stalo že kolónu tvorili skupiny ktoré bez váhania odstavili svoje auta uprostred cesty aby si ,,odskočili“ alebo zorganizovali obednú pauzu. Pozitívne unavený sme sa v závere dňa presunuli spať na námestie, kde sa už zbiehali posádky.

V sobotu sme sa po štarte vybrali na ľavú stranu údolia na trať tŕstie. Itinerár nás doviedol k bodu S1. ˇuseku mimo trate, ktorý je možné obísť. Tento úsek je určený naozaj len pre tých najodvážnejších. Špecialka S1 je prejazd úzkou roklinou tvaru ,,V“, s následný strmým bahenným výjazdom.

Trať pokračuje k zastávke na Bode S2, kde bol pripravený trialový úsek. Odtiaľ trať stúpa k hrebeňu. Kde tu sa odkloní zjazdmi, v ktorých riadne stúpa adrenalín.  Okolo obeda sme opäť prebehli na druhú stranu údolia na trať ostrá. Táto trať je známa svojimi úžasnými pasážami v kamenistých korytách potokov ale aj nádhernými výhľadmi na okolité hory. Za dobrého počasia, tak ako tomu bolo aj v sobotu, je možné vidieť napríklad Kráľovu Holu či končiare Tatier.

K záveru podujatia už tradične patrí ,,dolinka“.  Štartu tejto exhybície predchádzalo ešte vyhlásenie výsledkov z meraných úsekov. O pol desiatej sa divákom už predvádzali prvé posádky. V úvode dolinky je trať pomerne mierna s niekoľkými bahennými kúpeľmi. Nasleduje nepokoriteľný výjazd, ktorý však bez kvalitného navijaku nie je možné zdolať. Neskôr sa vystrieda niekoľko úzkych výjazdov v rokline. Každý úspešný ale i neúspešný pokus o zdolanie prekážky je v dolinke podporovaný aplauzom divákov. To občas ,,vyhecuje“ jazdcov, čomu nasvedčuje aj množstvo poškodených vozidiel.

Tisovec 2016 nesklamal. Hojná účasť jazdcov ale i divákov vytvárali veľmi dobrú atmosféru. Členovia Offroad klubu Tisovec opäť raz vytvorili dobre fungujúci tým. V ich počínaní sú cítiť roky skúseností s týmto podujatím. A i keď vieme že pri organizovaní nejde vždy všetko hladko, akcia prebehla veľmi pokojne. Nezostáva nám nič iné ako sa poďakovať organizátorom za ich snahu a húževnatosť. Partnerom a sponzorom za ich podporu. A samozrejme jazdcom a divákom za ich hojnú účasť.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník v Tisovci.

FOTOGALÉRIA: