Prešiel rok a my sme sa opäť ocitli v Tisovci, každoročne na najpopulárnejšom offroad stretnutí v našej krajine. Tento rok bol Tisovec výnimočný krásnym jarným počasím, ktoré nám doprialo teploty blížiace sa k letným mesiacom. Užili sme si to rovnako ako ostatní účastníci naplno!

Ďakujeme Offroadclubu Tisovec za profesionálne zorganizovanie tohto offroadového sviatku.

ŠTVRTOK 19.apríla 2018

PIATOK 20.apríla 2018

SOBOTA 21.apríla 2018

NEDEĽA 22.apríla 2018