Blíži sa koniec roka a s ním prichádzajú aj prvé termíny podujatí v roku 2018. Svoj termín zverejnili aj organizátori najväčej offroad akcie na Slovensku. Offroad Tisovec 2018 sa bude konať 19. – 22. apríla 2018. Bližšie informácie o podujatí a registrácií Vám budeme priebežne prinášať.